Pri vsakem izdelku se nahaja gumb NAROČI, ki vas po kliku nanj usmeri na obrazec NAROČILO.

V obrazec vpišite vse zahtevane podatke, v sporočilo pa nam napišite vaše želje.

Ko prejmemo vaše sporočilo: